Mest Spilt

En av verdens mest geniale nettjenester er last.fm , som holder styr på det som spilles på iPod og PC. Etter massivt trøbbel med synkronisering og annet teknofjas er ikke listene i nærheten av å vise den hele og fulle sannheten, men de er likevel en indikator på det som varmer ørene mest for tiden. Mest Spilt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>